Pozovite nas: 011/355-33-80
Pratite nas:

Delovi transmisije

Transmisija obuhvata sve delove i sklopove na vozilu koji prenose obrtni momenat sa motora na pogonske točkove.

  • motor
  • kvačilo (spojnica ili tzv. kuplung)
  • menjač

Spojnica - kvačilo

Spojnica je deo transmisije koja se nalazi između motora i menjača. Njen zadatak je da prenese snagu motora na menjač, odnosno da obezbedi elastičnu vezu između motora i menjača.
Kvačilo-spojnica omogućava prekid prenosa snage sa motora na pogonske točkove. Takav prekid je potreban pre svega prilikom kretanja iz mesta i pri promeni stepena prenosa.
Kad vozač pritisne papučicu kvačila, on time razdvaja zamajac i potisnu ploču. Zamajac je pričvršćen na kraju kolenastog vratila i okreće se s njim. Potisna ploča je pričvršćena za vratilo koje dolazi od menjača.

Između njih nalazi se disk, odnosno deo vozila koji se naziva lamela. Ona ima zadatak da primi na sebe opterećenja, otpore i sl.
Kada vozač pritiskom na papučicu kvačila smanji pritisak potisne ploče na lamelu, kolenasto vratilo (sa zamajcem) i vratilo kvačila okreću se svako za sebe.
Kada vozač oslobodi papučicu, uključuje kvačilo i onda se okreću zajedno, tako da se na taj način prenosi obrtni moment sa motora preko kvačila na menjač.

Lamela je čelični krug na koji su s obe strane zakovane ili zalepljene obloge. Kad potisna ploča pritisne tanjir kvačila uz zamajac, pritisak mora biti dovoljno jak da spreči proklizavanje kvačila.
Ni tanjir kvačila ni potisna ploča nisu kruto pričvršćeni, nego se mogu u uzdužnom smeru pomerati na vratilu kvačila.

Lako i pravilno rukovanje spojnicom zahteva da ona mora biti pravilno podešena i ispravna. Hod pedale kvačila treba kontrolisati, odnosno, podesiti posle predjenih 90.000 km. Novija vozila imaju samopodešavajuću spojnicu. Slobodan hod spojnice treba da iznosi od 25 – 40 mm.

U ponudi imamo setove kvačila (korpe, lamele, druk ležajeve, potisne ležajeve,...) renomiranih proizvođača: ORIGINAL ŠKODINE SETOVE KVAČILA, VALEO, SACHS, LUK, ECCB i ostalih evropskih proizvođača.

Menjač

Uloga menjača je da prilagodi obrtni moment, koji stiže od motora zahtevima puta i načinu vožnje, kao i da omogući vožnju unazad. Menjač ima nekoliko stepena prenosa (brzina). U nižim stepenima prenosa snaga je veća dok je brzina manja, ali u višim stepenima prenosa je obrnuto - brzina je veća.

Postoje ručni (manuelni ) i automatski menjači.

Kod ručnih menjača pomeranjem ručice menjača rukom menjamo stepene prenosa uz prethodno pritiskanje pedale kvačila (spojnice). Većina vozila ima petostepene menjače + hod unazad. Razvojem vozila, broj brzina je sve veći, čime su performanse vozila sve bolje.

Kod automatskih menjača, brzine se menjaju same pod određenim uslovima, dok je uloga vozača samo da odabere tip vožnje pritiskanjem određenog tastera ili postavljanjem ručice menjača u odgovarajući položaj. Obično postoje četiri položaja P (Parking), N (Normal), D (Drive) i R (Rear).

Ukoliko na vozilu umesto manuelnog, postoji automatski menjač treba ga kontrolisati na pređenih 60.000 km.

Prodajemo delove transmisije za modele:

  • škoda fabia (svi modeli 1999-2010)
  • škoda felicia (svi modeli 1994-2001)
  • škoda favorit (svi modeli 1987-1990)
  • škoda octavia (svi modeli 1996-2011)
  • škoda superb (svi modeli 2001-2011)
  • škoda roomster (svi modeli 2006-2011)
  • škoda yeti (svi modeli 2009-2011)

NAJČEŠĆI KVAROVI:

istezanje i pucanje sajle

Zbog dotrajalosti ili nekog drugog kvara, sajla zna da se prekine, te dovede do toga da pedala kvačila ''propadne'' u kabini. Tada vozač nije u mogućnosti da promeni stepen prenosa ili da miruje sa vozilom. Veza izmedju motora i menjača je u tom trenutku neraskidiva što dovodi do prekida vožnje. Izlaz je zamena sajle. Novija vozila imaju bolja rešenja, kod njih se hidrauličnim putem prenosi sila od pedale u kabini pa do spojnice.

potrošenost lamele

Usled pritiskanja pedale kvačila sve vreme u toku vožnje ili zbog pređenog odredjenog broja kilometara, dolazi do istrošenosti lamele. Kvar se manifestuje tako što vozilo prilikom polaska iz mesta ''proklizava'' uz zvuk koji signalizira da se neke metalne površine dodiruju, ili kada se sa natovarenim vozilom kreće uz nagib. Rešenje je zamena lamele

dotrajalost potisnog ležaja i korpe

Najpouzdaniji signal za ovaj defekt je zvuk grebanja. Kada se pritiska pedala kvačila u kabini, u tom trenutku, negde na pola puta hoda pedale, začuje se zvuk grebanja i pedala može da podrhtava. Kada se pritisne pedala kvačila do kraja ili potom otpusti, stanje je normalno - ništa se ne čuje. To je siguran znak da treba što pre promeniti čitav sklop kvačila, jer je mala verovatnoća da je samo potisni ležaj stradao.