Pozovite nas: 011/355-33-80
Pratite nas:

Elektro delovi

Indukcioni kalem - bobina

Bobina ima zadatak da struju niskog napona 6 ili 12 V pretvori u struju visokog napona. Struja visokog napona je neophodna za stvaranje varnice na elektrodama svećica.

Razvodnik paljenja

Razvodnik paljenja ima zadatak da visoki napon koji nastane u indukcionom kalemu-bobini razvede na svećice po redosledu paljenja u pojedinim cilindrima. Vratilo razvodnika donjim krajem je u vezi sa bregastim vratilom od koga dobija pogon.
U kapi razvodnika je na vrhu smeštena glavna elektroda oko koje ima onoliko nepokretnih elektroda koliko ima cilindara u motoru. Na vratilu razvodnika je rotor razvodnika koji na vrhu ima elektrodu, razvodnu ruku. Glavna elektroda dobija visoki napon od indukcionog kalema, a razvodna ruka koja pri okretanju klizi po glavnoj elektrodi, dovodi visoki napon redom na nepokretne elektrode, od kojih kablovi visokog napona vode do svećica.
Budući da se dovođenje visokog napona s kape razvodnika na svećice određuje redosledom paljenja određenog motora, prilikom skidanja kablova visokog napona treba voditi računa da se prilikom ponovne montaže ne pomeša njihov redosled.

U ponudi imamo razvodnike paljenja renomiranih proizvođača: ORIGINAL ŠKODINE RAZVODNIKE PALJENJA, VIKA, ELECTRIX i razvodnike paljenja ostalih evropskih proizvođača.

Svećica

Svećica ima zadatak da obezbedi stvaranje varnice. Na donjem delu svećice nalazi se navoj, pomoću koga se postavljaju - ugrađuju na motor. Kroz središte svećice prolazi centralna elektroda, kroz koju prolazi struja visokog napona, dok bočna elektroda predstavlja drugi pol. Postoje svećice sa dugim i kratkim navojem.
Da bi motor mogao postići odgovarajuću snagu iskra mora biti dovoljno jaka da pouzdano zapali smešu goriva i vazduha. Zato razmak između elektroda mora biti relativno velik. Međutim, što je veći razmak, to je veći i napon paljenja. Svećice automobila obično imaju razmak elektroda 0,4 do 0,8 mm. Razmak treba povremeno pregledati i po potrebi podesiti, jer se elektrode s vremenom troše. Ponekad se između elektroda nakupe ostaci sagorevanja koji premoste razmak između elektroda, tada je iskra vrlo slaba ili se ne pojavljuje. Nepravilan razmak između elektroda, nije jedini uzrok slabog ili neredovnog paljenja. Ogrebotina ili pukotina na izolatoru ili talog od ulja, vode ili čađi na njegovoj površini mogu takođe prouzrokovati gubljenje napona i slabu varnicu.
S obzirom na to da su motori različitih osobina, treba upotrebljavati samo one svećice koje za određeni motor propisuje proizvođač vozila.
Kod svećica obratiti pažnju na oznake, jer su različite svećice za različite motore, odnosno,treba obratiti pažnju na toplotnu vrednost svećica.

U ponudi imamo veliki izbor svećica poznatih proizvođača: BRISK, CHAMPION, DENSO, BOSCH, VIKA i ostalih evropskih proizvođača svećica.

Alternator

Alternator je proizvođač naizmenične struje koja se pomoću dioda pretvara u jednosmernu. Za vreme rada alternatora, stvara se toplota, koja se odvodi strujanjem vazduha kroz alternator.

U ponudi imamo ORIGINAL ČEŠKE ALTERNATORE i slovačke alternatore.

Alnaser

Anlaser ima zadatak da pokrene zamajac i na taj način obezbedi startovanje motora tj. uključivanje.
Elektropokretač je najveći potrošač električne energije.

U ponudi imamo ORIGINAL ČEŠKE ALNASERE i slovačke alnasere.

Prodajemo elektro delove (razvodnike paljenja, svećice, alternatore, alnasere,...) za modele:

  • škoda fabia (svi modeli 1999-2010)
  • škoda felicia (svi modeli 1994-2001)
  • škoda favorit (svi modeli 1987-1990)
  • škoda octavia (svi modeli 1996-2011)
  • škoda superb (svi modeli 2001-2011)
  • škoda roomster (svi modeli 2006-2011)
  • škoda yeti (svi modeli 2009-2011)

Svi elementi sistema za paljenje radne smeše zahtevaju redovnu negu i kontrolu tokom eksploatacije. Razvodnu kapu i ruku – kontrolisati i po potrebi menjati. Platine – podešavati zazor, čistiti i menjati na 10.000 km. Svećice – menjati na 10.000 km ili svake 2.god. ili na 30.000 km, ili u zavisnosti od motora na 4.god. 60.000km, ili čak 8.god 120.000km.